Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [26/ QĐ-UBND - 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 [25/ QĐ-UBND - 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 [24/ QĐ-UBND -] 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận trợ cấp xã hội
4 [23/ QĐ-UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 [22/ QĐ-UBND - 04/01/2024 Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp huyện không qua thi tuyển năm 2024
6 [21/ QĐ-UBND - 04/01/2024 Quyết định về việc chuyển công tác đối với ông Nguyễn Minh Thông, Viên chức Trường Trung học cơ sở Phú Điền
7 [20/ QĐ-UBND - 04/01/2024 Quyết định về việc chuyển công tác đối với bà Trần Thị Thuý Hằng Viên chức Trường Trung học cơ sở Mỹ Hoà
8 [19/ QĐ-UBND - 04/01/2024 Quyết đinh Về việc chuyển công tác đối với ông Nguyễn Thành Ca
9 [18/ QĐ-UBND - 04/01/2024 Quyết định về việc chuyển công tác đối với bà Phạm Ngọc Quyên Viên chức Trường Trung học cơ sở Phú Điền
10 [17/ QĐ-UBND - 04/01/2024 Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Minh Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
11 [16/ QĐ-UBND - 04/01/2024 Quyết định về việc phân bổ biên chế hành chính năm 2024
12 [15/ QĐ-UBND - 04/01/2024 Quyết định về việc phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Hội có tính chất đặc thù huyện Tháp Mười năm 2024
13 [14/QĐ-XPHC - 02/01/2024 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đinh Phi Phàm (Phú Điền)
14 [13/QĐ-UBND - 02/01/2024 Về việc bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung lần 3) do thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Hòa để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
15 [12/QĐ-UBND - 02/01/2024 Về việc bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung lần 3) do thu hồi đất đối với hộ ông Võ Tấn Nghĩa để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
16 [11/QĐ-UBND - 02/01/2024 Về việc bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung lần 3) do thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Hạnh để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
17 [10/QĐ-UBND - 02/01/2024 Về việc bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung lần 3) do thu hồi đất đối với bà Võ Thị Giúp, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, bà Nguyễn Thị Diễm My là những người thừa kế của ông Nguyễn Hoàng Giấy để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
18 [09/QĐ-UBND - 02/01/2024 Về việc bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung lần 3) do thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Là để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
19 [08/QĐ-UBND - 02/01/2024 Về việc bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung lần 3) do thu hồi đất đối với bà Trần Thị Duyên để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
20 [07/QĐ-UBND - 02/01/2024 ] Về việc bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung lần 3) do thu hồi đất