Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7141/UBND-NV 17/11/2022 V/v tham mưu, đề xuất cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC lĩnh vực nội vụ
2 7139/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao “Trồng sen kết hợp du lịch sinh thái và trồng sầu riêng hữu cơ – cây dược liệu – nuôi giun đất”
3 7138/UBND-NC 17/11/2022 Về việc thực hiện Kết luận của Đoàn Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh Quân khu 9 đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh Tỉnh
4 7137/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là về bảo quản lòng đường, vỉa hè trên địa bàn
5 7136/QĐ-UBND 17/11/2022 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Thương nhân: Chí Dũng
6 7135/KH-UBND 16/11/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn huyện Tháp Mười
7 7131/BC-UBND 16/11/2022 Báo cáo Định kỳ đầu tư công (trước ngày 17 hàng tháng)
8 7130/BC-UBND 16/11/2022 Báo cáo Về việc đánh giá chỉ tiêu đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao năm 2022 và đến năm 2025; đề xuất nguồn lực để huyện đạt chuẩn nông thôn nâng cao mới đến năm 2025
9 7129/UBND-VX 16/11/2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 các tháng cuối năm 2022
10 7128/UBND-XDCB 16/11/2022 V/v đầu tư mới tuyến trung thế 1P-12,7kV (từ kênh Nhì – kênh Giữa Cô Hai) dọc theo quốc lộ N2 để trả lại nguồn cấp điện cho lưới hạ thế độc lập (từ quốc lộ N2 – ranh xã Tân Kiều)
11 7127/QĐ-UBND 16/11/2022 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Ông LÊ HOÀNG PHI
12 7126/UBND-TH 16/11/2022 V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện
13 7125/UBND-NN 16/11/2022 Về việc rà soát đề xuất khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản
14 7124/UBND-XDCB 16/11/2022 V/v gia hạn thời gian chuyển mục đích sử dụng đất các bến vật liệu xây dựng
15 7123/UBND-TCKH 16/11/2022 V/v đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long
16 7122/BC-UBND 16/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trên địa bàn huyện Tháp Mười
17 7120/UBND-VX 16/11/2022 V/v tham mưu báo cáo nhiệm vụ, chỉ tiêu trong các Kế hoạch của UBND tỉnh
18 7107/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch-Hộ ông Nguyễn Văn Thành
19 7108/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - Hộ ông Võ Văn Phượng
20 7105/QĐ-UBND 16/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo)