Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1486/VPUBND-TCKH 22/06/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 508/QĐ-UBND-HC ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp
2 3681/TTr-UBND 21/06/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận
3 1485/VPUBND-XDCB 21/06/2022 V/v triển khai tuần lễ Quốc gia Phòng, Chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
4 1484/VPUBND-XDCB 21/06/2022 V/v quy định về đơn giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 1483/VPUBND-TCKH 21/06/2022 V/v đăng ký nhiệm vụ thực hiện về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023
6 1482/VPUBND-XDCB 21/06/2022 V/v thực hiện công tác lập bản vẽ tổng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng không phải lập quy hoạch chi tiết
7 1481/VPUBND-VX 21/06/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình hoạt động ngoại khóa phòng, chống thiên tai
8 1480/VPUBND-VX 21/06/2022 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định về quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 3676/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí nộp trả ngân sách cấp tỉnh
10 1479/VPUBND-VX 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”
11 3675/KH-UBND 21/06/2022 Kế hoạch vận động, tuyển chọn lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản năm 2022
12 3665/UBND-TCKH 20/06/2022 V/v giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845, đoạn qua huyện Tháp Mười
13 3674/UBND-VX 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025
14 3673/UBND-XDCB 21/06/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Nam 12000-Tây kênh Nhì
15 3672/UBND-VX 21/06/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
16 3671/UBND-XDCB 21/06/2022 V/v bổ sung thêm địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm năm 2022 tại Siêu thị CO.OPMAR Tháp Mười
17 1478/VPUBND-NN 21/06/2022 Về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
18 1477/VPUBND-TCKH 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh (lần 2)
19 1476/VPUBND-VX 21/06/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
20 1984/QĐ-UBND 20/04/2022 Phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa bảng led tuyên truyền đường Hùng Vương