Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6081/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 6082/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 6083/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 [6084/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 6085/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 6086/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 6076/UBND-TCKH 09/09/2023 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ bơi tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười
8 [6087/UBND-VX 09/09/2023 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
9 6088/BCH-ƯPBĐKH-PCTT 10/09/2022 ( Điều chỉnh ngày phát hành ) Về việc chủ động gia cố các đoạn đê bao xung yếu đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất nông nghiệp
10 6089/UBND-NN 09/09/2023 Về việc đăng ký danh sách tập huấn phần mềm số hóa việc đánh giá xét công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
11 6090/UBND-TCKH 09/09/2023 V/v góp ý Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
12 6091/UBND-TNMT 09/09/2023 V/v đề nghị góp dự thảo Kế hoạch thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2023
13 [6092/UBND-VX 09/09/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề cho hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian tại ngũ năm 2023
14 6093/UBND-VX 09/09/2023 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
15 6053/UBND-TH 09/09/2023 V/v góp ý danh mục CSDL dùng chung và danh mục dữ liệu mở cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp (lần 3)
16 [6109/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của ông Dương Lý Anh Tú (thị trấn Mỹ An)
17 6094/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của ông Trương Tuấn Kiệt (Thanh Mỹ)
18 6095/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của bà Ngô Thị Như Yến (thị trấn Mỹ An)
19 [6096/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của bà Văn Thị Lành (thị trấn Mỹ An)
20 6097/QĐ-UBND 09/07/2023 Quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của ông Nguyễn Quốc Thái (Hưng Thạnh)