Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [460/UBND-TCKH - 05/02/2024 V/v chuyển số dư tạm ứng ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024
2 [459/KH-UBND - 05/02/2024 Kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2024
3 [458/KH-UBND - 05/02/2024 Kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024
4 [454/KH-UBND - 02/02/2024 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở
5 [453/KH-UBND - 02/02/2024 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2024
6 [452/UBND-XDCB - 02/02/2024 Về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
7 [451/BC-UBND - 02/02/2024 Báo cáo chỉ tiêu ngành Xây dựng năm 2023 (số liệu chính thức năm 2023) theo Thông tư 07/2018/TT-BXD
8 [450/ QĐ-UBND - 02/02/2024 CHƯƠNG TRÌNH Kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười năm 2024
9 [449/UBND-NC - 02/02/2024 Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thực hiện các Mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn huyện
10 [448/UBND-TH - 02/02/2024 V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc
11 [447/UBND-TNMT 07/02/2024 V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thuận Thiên
12 446/TB-UBND 07/02/2024 THÔNG BÁO Phân công lại nhiệm vụ thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười
13 [444/UBND-NC - 01/02/2024 Về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
14 [442/UBND-VX - 01/02/2024 V/v viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
15 [438/UBND-TH - 01/02/2024 V/v ý kiến việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin tổng hợp thông tin điện tử
16 [437/QĐ-UBND - 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 [436/BC-UBND - 31/01/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành hàng cá tra năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 trên địa bàn huyện Tháp Mười
18 [435/KH-UBND - 31/01/2024 Kế hoạch thực hiện quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị năm 2024
19 [434/UBND-XDCB - 31/01/2024 Về việc ý kiến về hồ sơ bổ sung của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Petro Đồng Tháp đối với công trình nút giao đường nhánh Cửa hàng xăng dầu Petro Đồng Tháp đấu nối vào đường ĐT.844 tại Km31+257 (T)
20 [433/UBND-NN - 31/01/2024 Về việc góp ý quy trình Ứng phó, khắc phục sự cố sạt lở bờ sông ở khu vực mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp