Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3055/QĐ-UBND 31/05/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Lưới hạ thế bờ Đông kênh Láng Biển (từ kênh 7 Thước - kênh K3).
2 3054/QĐ-UBND 31/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Nam kênh Giữa lô 3 (kênh Tập Đoàn 1 - nhà ông Dương Văn Hậu)
3 3053/QĐ-UBND 31/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường Lê Thị Hồng Gấm
4 3052/QĐ-UBND 31/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Đông kênh Cùng (kênh Phước Xuyên - kênh Tân Công Sính 2)
5 3051/QĐ-UBND 31/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Phát, xã Mỹ Hòa
6 3050/QĐ-UBND 31/05/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Cổng chào ĐT 846 Đốc Binh Kiều ranh Tiền Giang.
7 1275/VPUBND-TH 30/05/2022 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 3, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
8 1274/VPUBND-TH 30/05/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
9 1272/VPUBND-NV 30/05/2022 V/v xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập tỉnh Đồng Tháp (1976 - 2022)
10 3047/UBND-TH 30/05/2022 V/v triển khai Quyết định ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 2503/KH-UBND 17/05/2022 KẾ HOẠCH Phòng, chống tội phạm giết người và cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025
12 3044/UBND-XDCB 30/05/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước mặt Cụm công nghiệp Trường Xuân của Công ty cổ phần cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
13 1271/VPUBND-NC 30/05/2022 Về việc lấy ý kiến về giá đất cụ thể dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn qua địa bàn huyện Tháp Mười
14 1270/VPUBND-VX 30/05/2022 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
15 1269/VPUBND-VX 30/05/2022 V/v phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
16 1268/VPUBND-TH 30/05/2022 V/v bảo vệ môi trường nuôi cá lồng, bè
17 2940/TB-UBND 25/05/2022 HÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Trần Thị Bích Phượng, xã Tân Kiều
18 2939/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857bà Võ Thị Giúp là thừa kế của ông Nguyễn Hoàng Giấy, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
19 2937/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Ngô Thị Rẩy, thị trấn Mỹ An
20 2937/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Trang Thị Mỹ Châu, Mỹ Hòa