Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3034/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 3033/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 3032/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 3031/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 3030/QĐ-UBND 30/11/1899 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 3029/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 3027/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 3026/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 3025/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 3023/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng tuyến ĐT 857 (đoạn QL30-ĐT.845) qua xã Mỹ Quí và Mỹ Hoà huyện Tháp Mười
11 3022/QĐ-UBND 27/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện năm 2022
12 1261/VPUBND-TCKH 27/05/2022 V/v rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
13 1260/VPUBND-TCKH 27/05/2022 V/v hướng dẫn hồ sơ thanh, quyết toán chế độ hỗ trợ đối với người nhiễm Covid-19, người tử vong do nhiễm Covid-19 khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
14 1259/VPUBND-TCKH 27/05/2022 V/v bố trí người công tác và thực hiện chế độ thù lao cho người hoạt động chuyên trách trong các Hội có tính chất đặc thù cấp xã
15 3021/QĐ-BĐD 27/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022
16 3016/KH-UBND 27/05/2022 Đầu tư phát triển dự kiến năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý và phân bổ
17 1257/VPUBND-VX 27/05/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án triển khai thí điểm thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng
18 3011/UBND-VX 27/05/2022 V/v tăng cường vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
19 1255/VPUBND-TH 27/05/2022 V/v phối hợp giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
20 1254/VPUBND-VX 27/05/2022 V/v Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022