Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7190/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Kết quả xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022
2 7188/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với hộ ôngLê Minh Chí, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
3 7187/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với bà Trần Thị Bé Ba, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
4 7186/QĐ-UBND 18/11/2022 Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường Mầm non Mỹ Quý 2
5 7186/ QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc điều chỉnh giảm tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Xuân, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
6 7184/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Về việc tự đánh giá, chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2022
7 7183/UBND-NC 18/11/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ
8 7181/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v tiếp tục thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KDL Đồng Sen Tháp Mười
9 7179/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc hủy Quyết định số 5895/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
10 7178/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ Thanh Mỹ, chợ Đốc Binh Kiều và Điểm mua bán đường Lê Quý Đôn nối dài (chợ đêm) năm 2023
11 7177/QĐ-UBND 18/11/2022 Đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ Thanh Mỹ, chợ Đốc Binh Kiều và Điểm mua bán đường Lê Quý Đôn nối dài (chợ đêm) năm 2023
12 7176/UBND-VX 17/11/2022 V/v thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
13 7175/UBND-VX 17/11/2022 V/v tăng cường công tác truyền thông và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
14 7174/UBND-VX 17/11/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh
15 7173/UBND-VX 17/11/2022 V/v triển khai Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh tại buổi họp giao ban trực tuyến với các địa phương ngày 10 tháng 11 năm 2022
16 7172/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v nghiên cứu, góp ý kiến dự thảo Báo cáo sơ khởi Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận
17 7884/UBND-NV 09/12/2022 V/v tham mưu triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022
18 7883/UBND-VX 08/12/2022 Về việc triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
19 7882/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 7881/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội