Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7129/UBND-VX 16/11/2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 các tháng cuối năm 2022
2 7128/UBND-XDCB 16/11/2022 V/v đầu tư mới tuyến trung thế 1P-12,7kV (từ kênh Nhì – kênh Giữa Cô Hai) dọc theo quốc lộ N2 để trả lại nguồn cấp điện cho lưới hạ thế độc lập (từ quốc lộ N2 – ranh xã Tân Kiều)
3 7127/QĐ-UBND 16/11/2022 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Ông LÊ HOÀNG PHI
4 7126/UBND-TH 16/11/2022 V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện
5 7125/UBND-NN 16/11/2022 Về việc rà soát đề xuất khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản
6 7124/UBND-XDCB 16/11/2022 V/v gia hạn thời gian chuyển mục đích sử dụng đất các bến vật liệu xây dựng
7 7123/UBND-TCKH 16/11/2022 V/v đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long
8 7122/BC-UBND 16/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trên địa bàn huyện Tháp Mười
9 7120/UBND-VX 16/11/2022 V/v tham mưu báo cáo nhiệm vụ, chỉ tiêu trong các Kế hoạch của UBND tỉnh
10 7107/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch-Hộ ông Nguyễn Văn Thành
11 7108/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - Hộ ông Võ Văn Phượng
12 7105/QĐ-UBND 16/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo)
13 7104/QĐ-UBND 15/11/2022 Điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2022 từ nguồn ngân sách tập trung và tiền sử dụng đất (lần 2)
14 7103/QĐ-UBND 15/11/2022 Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Mỹ An
15 7102/QĐ-UBND 15/11/2022 Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư kênh Năm mở rộng
16 7101/BC-UBND 15/11/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
17 7334/KH-UBND 23/11/2022 Tờ trình Mừng Đảng Mừng Xuân
18 7099/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 7098/BC-UBND 15/11/2022 Tình hình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á
20 7097/QĐ-UBND 15/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Thái Thanh Tùng, xã Hưng Thạnh