Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6624/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bùi Văn Tùng
2 6623/UBND-NN 01/11/2022 Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 6618/UBND-XDCB 31/10/2022 V/v kinh phí hạng mục San lấp mặt bằng công trình Cải tạo mở rộng Cơ sở làm việc Công an huyện Tháp Mười
4 6616/UBND-NV 31/10/2022 V/v tham mưu khen thưởng tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI
5 6615/UBND-XDCB 31/10/2022 V/v quản lý chặt chẽ chất lượng lập hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư và chất lượng thi công, lắp đặt thiết bị đối với các dự án đầu tư công, các gói thầu có quy mô lớn
6 6614/UBND-TCKH 31/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
7 6613/UBND-VX 31/10/2022 V/v tham mưu tổ chức Lễ tưởng niệm 156 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
8 6612/UBND-TCKH 31/10/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
9 6611/UBND-TCKH 31/10/2022 V/v thông tin về Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần III - năm 2022
10 6610/UBND-XDCB 31/10/2022 V/v lập danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia Tuần hàng (tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và Hội nghị kết nối)
11 6607/UBND-TCKH 31/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp số 1105/QCPH-UBND-UBMTT-HCTĐ ngày 11/10/2022 giữa Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Đồng Tháp
12 6606/UBND-NN 31/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
13 6605/UBND-TH 31/10/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022
14 6604/UBND-TH 31/10/2022 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
15 6603/UBND-TH 31/10/2022 V/v ý kiến chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, công ty
16 6602/UBND-VX 31/10/2022 V/v xây dựng Kế hoạch tổ chức tết Nguyên đán năm 2023
17 6584/QĐ-UBND 31/10/2022 BÁO CÁO Kết quả việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
18 6586/UBND-VX 31/10/2022 V/v triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
19 6600/QĐ-UBND 31/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 235/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Quí - hộ bà Trần Thị The
20 6599/QĐ-UBND 31/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Trần Minh Sang