Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6171/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định về việc gọi ông Mai Văn Triều sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
2 [6170/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định về việc gọi ông Trần Văn Phong sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
3 [6169/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định về việc gọi ông Võ Hoàng Nam sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
4 6168/QĐ-UBND 09/09/2023 6168/QĐ-UBND - 08/09/2023] Quyết định về việc gọi ông Phạm Tấn Hưng sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023 Quyết định về việc gọi ông Phạm Tấn Hưng sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
5 [6167/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định về việc gọi ông Nguyễn Thanh Bình sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
6 [6166/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định về việc gọi ông Lê Thanh Vui sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
7 [6165/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định Về việc gọi ông Nguyễn Việt Nhất sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
8 6164/QĐ-UBND 09/09/2023 QĐ về việc gọi ông Trần Văn Kiệt sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
9 6163/QĐ-UBND - 09/08/2023 Quyết định về việc gọi ông Phan Quốc An sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
10 6162/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định về việc gọi ông Nguyễn Hoàng Chương sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
11 [6161/QĐ-UBND - 09/08/2023 Quyết định về việc gọi ông Phạm Minh Huấn sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn phòng không Tỉnh tham gia huấn luyện năm 2023
12 6187/TB-UBND 09/09/2023 Thông báo trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết-Trần Thị Thu Công
13 6117/UBND-VX 09/09/2023 V/v rà soát, xác minh, bổ sung thông tin liệt sĩ
14 [6113/TB-UBND 09/09/2023 THÔNG BÁO Kết quả thẩm định hồ sơ cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
15 6748/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc phê duyệt giá trị thanh lý Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 2 (điểm kênh Cái) ấp 1, xã Đốc Binh Kiều
16 [6749/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc thanh lý Khu nhà ở tập thể Trường Trung học Phổ thông Tháp Mười
17 6716/UBND-NN 09/09/2023 Về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo Châu Phi
18 6718/UBND-NV 09/09/2023 V/v xin ý kiến thực hiện quy trình trong tuyển dụng công chức cấp xã
19 [6720/BC-UBND 09/09/2023 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
20 [6724/BC-UBND 09/09/2023 Báo cáo kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”