Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10957/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp chợ Tân Kiều
2 10935/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa một cửa, hàng rào UBND xã Trường Xuân
3 2683/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Nguyễn Thị Lem, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
4 2684/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Nguyễn Thị Út, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
5 2685/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Nguyễn Phước Hùng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 2686/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Nguyễn Văn Mười Hai, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
7 2687/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Trần Văn Quy, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
8 2688/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Đặng Thị Hồng Vân, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
9 2689/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Nguyễn Văn Xem, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 2690/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Huỳnh Minh Nghệ và bà Huỳnh Thị Huế, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 2691/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Hà Đức Phong, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
12 1208/VPUBND-XDCB 23/05/2022 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển cây xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
13 1207/VPUBND-TCKH 23/05/2022 V/v cung cấp thông tin rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất
14 2682/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Nguyễn Thị Lắm, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
15 2681/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 2680/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Bà Nguyễn Thị Kiều Trâm, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
17 2679/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Bùi Duy Châu và bà Dương Thị Bé Ba, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
18 2678/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Huỳnh Thị Út, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
19 2560/UBND-NC 18/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Huỳnh Thị Út, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
20 2800/UBND-NC 23/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Bùi Thị Lạc, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp