Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6402/UBND-NV 21/10/2022 V/v triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mức độ 4
2 6401/QĐ-UBND 21/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Mỹ An
3 6400/QĐ-UBND 21/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng Nhà máy sản xuất các loại giày, mũ giày xuất khẩu mở rộng của Công ty TNHH Tỷ Thạc (lần 2)
4 6399/UBND-NV 21/10/2022 V/v triển khai Quyết định số 1148/QĐ-UBND-HC ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
5 6398/UBND-XDCB 21/10/2022 V/v bổ sung gói thầu thuộc công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (nâng cấp đường Trần Hưng Đạo)
6 6397/QĐ-UBND 21/10/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đan vỉa hè Trường MN Tân Kiều và Trường TH Tân Kiều 1
7 6396/QĐ-UBND 21/10/2022 Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư công trình Thắp sáng tuyến kênh Nguyễn Văn Tiếp B (đoạn xã Thanh Mỹ)
8 6394/UBND-NN 21/10/2022 Về việc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch điều tra Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch nông thôn năm 2022
9 6391/UBND-NN 21/10/2022 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh
10 6389/UBND-NV 21/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg
11 6386/BC-UBND 21/10/2022 Kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
12 6385/UBND-TCKH 21/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND Tỉnh
13 6383/UBND-TCKH 21/10/2022 V/v báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
14 6382/UBND-TCKH 21/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 2311/KH-SCT ngày 21/10/2022 của Sở Công thương tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
15 6381/UBND-TH 21/10/2022 V/v tăng cường kiểm tra các các bến bãi, vựa cát
16 2496/VPUBND-NV 21/10/2022 Về việc góp ý dự thảo văn bản
17 6362/UBND-NC 21/10/2022 Về việc tuyền truyền Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
18 6361/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm xã Thanh Mỹ
19 6360/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Võ Thị Bé Tư
20 6359/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - Hộ bà Phạm Thị Lài, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang