Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6418/UBND-VX 24/10/2022 V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 những tháng cuối năm 2022
2 6415/UBND-VX 24/10/2022 V/v hỗ trợ Cuộc đua Xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa - tranh Cúp Phát thanh VOH lần thứ 24 năm 2022
3 6414/UBND-TH 24/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri ở các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện
4 6413/UBND-VX 24/10/2022 V/v đề xuất đặt hàng chương trình trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp sản xuất năm 2023
5 6412/UBND-VX 24/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6 6393/BC-UBND 21/10/2022 BÁO CÁO Kết quả hoạt động du lịch cộng đồng và thực trạng nguồn nhân lực du lịch
7 6411/UBND-TH 24/10/2022 V/v lập danh sách đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính Phủ
8 6409/QĐ-UBND 24/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trườngcủa dự án Nhà máy xay xát Phúc Thành
9 6408/UBND-TH 24/10/2022 V/v triển khai Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2022
10 6407/UBND-TH 24/10/2022 V/v tham mưu đánh giá kết quả thực hiện Bản cam kết hành động năm 2022 với Ủy ban nhân dân tỉnh tính đến ngày 30/10/2022, ước cả năm 2022 và đăng ký nội dung cam kết năm 2023
11 6406/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bà Tô Thị Nhớ, thị trấn Mỹ An
12 6405/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê duyệt giá trị thanh lý kiosque An Phong - Trường Xuân
13 6404/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bà Lê Ngọc Huỳnh, thị trấn Mỹ An
14 6403/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Lê Thị Lan, xã Mỹ Hòa
15 6103/UBND-XDCB 10/10/2022 V/v gia hạn thời gian và bổ sung khối lượng công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (nâng cấp đường Trần Hưng Đạo)
16 6402/UBND-NV 21/10/2022 V/v triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mức độ 4
17 6401/QĐ-UBND 21/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Mỹ An
18 6400/QĐ-UBND 21/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng Nhà máy sản xuất các loại giày, mũ giày xuất khẩu mở rộng của Công ty TNHH Tỷ Thạc (lần 2)
19 6399/UBND-NV 21/10/2022 V/v triển khai Quyết định số 1148/QĐ-UBND-HC ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
20 6398/UBND-XDCB 21/10/2022 V/v bổ sung gói thầu thuộc công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (nâng cấp đường Trần Hưng Đạo)