Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [102/UBND-VX - 10/01/2024 V/v rà soát, cắm mốc giới ngoài thực địa các Khu vực bảo vệ di tích đã được xếp hạng
2 [101/UBND-VX - 10/01/2024 V/v triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024
3 [100/UBND-VX - 10/01/2024 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp
4 [99/2024/ATTP-CNĐK - 10/01/2024 GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
5 [98/UBND-VX - 10/01/2024 V/v chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa Đông - Xuân và bảo đảm các biện pháp y tế đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
6 [96/2024/ATTP-CNĐK - 10/01/2024 GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
7 [95/BC-UBND - 10/01/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2023
8 [94/UBND-NC - 09/01/2024 /v góp ý kiến dự thảo Văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1009/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 [93/UBND-NC - 09/01/2024 Về việc góp ý báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch
10 [92/UBND-VX - 09/01/2024 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
11 [91/UBND-VX - 09/01/2024 V/v thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em
12 [90/UBND-VX - 09/01/2024 V/v giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13 [89/UBND-VX - 09/01/2024 V/v giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14 [88/UBND-NN - 09/01/2024 Về việc rà soát, đăng ký danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và huyện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao năm 2024
15 [87/UBND-NN - 09/01/2024 Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch Thực hiện “Đề án Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại tỉnh Đồng Tháp
16 [86/BC-UBND - 09/01/2024 Báo cáo Kết quả thực trạng về sản xuất rau an toàn năm 2023 và đề xuất mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển các vùng rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 của huyện Tháp Mười
17 [85/UBND-TCKH - 09/01/2024 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2023 - 2024
18 [84/UBND-TCKH - 09/01/2024 V/v triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 [83/UBND-XDCB - 09/01/2024 Về việc lắp điện kế để cấp điện cho Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng thuộc công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quí)
20 [82/UBND-XDCB - 09/01/2024 Về việc báo cáo tuần tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp