Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2770/UBND-VX 20/05/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND Tỉnh và Tờ trình UBND Tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh, thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025
2 1190/VPUBND-NN 20/05/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
3 1189/VPUBND-XDCB 20/05/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐUBND.HC ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp
4 2545/TTr-UBND 17/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Mỹ Hòa (khu vực trung tâm xã), huyện Tháp Mười theo tiêu chí đô thị loại V
5 2546/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Trung tâm xã Trường Xuân (khu 64ha) và Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa
6 2664/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Võ Văn Gấm, xã Mỹ Hòa
7 2663/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Phạm Thị Tâm
8 2662/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Ngọc Linh, thị trấn Mỹ An
9 2661/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Thanh, xã Hưng Thạnh
10 2562/QĐ-UBND 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tháp Mười
11 2552/UBND-VX 18/05/2022 V/v tăng cường tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022
12 2551/UBND-VX 18/05/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
13 2549/UBND-VX 18/05/2022 V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2
14 2548/QĐ-UBND 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021 - 2022
15 2711/QĐ-UBND 18/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng 03 phòng học Trường Mầm non Phú Điền
16 2710/QĐ-UBND 18/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học và THCS Phú Điền (điểm chính, lẻ)
17 2704/BC-UBND 18/05/2022 Kết quả rà soát, thu thập thông tin liên quan đến Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
18 2700/KH-UBND 18/05/2022 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức khám bệnh nhân đạo trên địa bàn huyện
19 2669/QĐ-UBND 18/05/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Thanh Mỹ 2 (điểm chính)
20 2668/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn - hộ ông Phạm Văn Giàu, xã Hưng Thạnh