Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2750/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Bà Nguyễn Thị Phượng, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
2 2749/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ ông Cao Phùng Xuân, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3 2748/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Trương Thị Gạo, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
4 2747/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ ông Nguyễn Ngọc Thơ, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
5 2746/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Đoàn Thanh Tiến, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
6 2745/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Phạm Ngọc Hà, ngụ Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
7 2744/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ ông Nguyễn Thanh Hùng, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
8 1150/VPUBND-VX 18/05/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”
9 1151/VPUBND-VX 18/05/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND Tỉnh và Tờ trình UBND Tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh, thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025
10 1156/VPUBND-NN 18/05/2022 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thiết lập mã số vùng trồng trên địa bàn
11 1157/VPUBND-NV 18/05/2022 V/v thực hiện bố trí số lượng, kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
12 1158/VPUBND-VX 18/05/2022 V/v khẩn trương thực hiện thanh, quyết toán kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022
13 1161/VPUBND-TCKH 19/05/2022 V/v phối hợp cập nhật tình hình xuất khẩu gạo năm 2022
14 1162/VPUBND-TCKH 19/05/2022 V/v góp ý góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
15 1163/VPUBND-TCKH 19/05/2022 V/v thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang tại cuộc họp về tiến độ các công trình trên địa bàn huyện
16 1170/VPUBND-TCKH 19/05/2022 V/v góp ý đối với dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 1169/VPUBND-VX 19/05/2022 V/v triển khai Kế hoạch tổ chức môn Vovinam Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022
18 1168/VPUBND-VX 19/05/2022 V/v đề cử tập thể, cá nhân có thánh tích trong tổ chức Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ I
19 1165/VPUBND-NN 19/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022
20 1166/VPUBND-VX 19/05/2022 V/v Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI