Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7568/UBND-TH 30/11/2022 V/v điều chỉnh nội dung Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 7567/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 7566/KH-UBND 30/11/2022 Kế hoạch Phát triển ngành hàng sen đến năm 2025
4 7564/BC-UBND 30/11/2022 BÁO CÁO HĐND Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của huyện Tháp Mười
5 7562/QĐ-UBND 30/11/2022 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Thương nhân: Hữu Lộc
6 7558/KH-UBND 30/11/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Giải thể thao truyền thống học sinh phổ thông huyện Tháp Mười năm 2022
7 7556/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (thị trấn Mỹ An) điều chỉnh, bổ sung lần 1
8 7555/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quí) điều chỉnh, bổ sung lần 1
9 7493/UBND-TH 28/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
10 7452/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 32, lô 3
11 7421/ QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
12 7415/UBND-XDCB 25/11/2022 V/v gia hạn và bổ sung khối lượng, hạng mục công trình Nâng cấp chỉnh trang khu chợ cũ
13 7379/QĐ-UBND 24/11/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng chợ Đốc Binh Kiều
14 7353/QĐ-UBND 23/11/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục thuộc công trình CDC Gò Tháp mở rộng
15 7349/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Nguyễn Thanh Hải sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ chuyển loại phòng không năm 2022
16 7348/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Nguyễn Văn Tuân sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ chuyển loại pháo binh năm 2022
17 7339/BC-UBND 23/12/2022 BÁO CÁO Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 7305/QĐ-UBND 23/11/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục thuộc công trình Hạ tầng đoạn cuối đường bờ Nam kênh Tư Mới
19 7305/QĐ-UBND 23/11/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục thuộc công trình Hạ tầng đoạn cuối đường bờ Nam kênh Tư Mới
20 7280/BC-UBND 22/11/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023