Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6156/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lê Quốc Anh
2 9143/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Hưng Thạnh
3 9137/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nội bộ, cống thoát nước và vỉa hè KDC trung tâm và chợ xã Mỹ Quí
4 9140/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an thị trấn Mỹ An
5 9141/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Mỹ An
6 9142/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Phú Điền
7 2017/VPUBND-VX 11/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Tháp, phiên bản 1.0
8 2014/VPUBND-TH 11/10/2021 V/v quán triệt thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
9 2013/VPUBND-VX 11/10/2021 V/v tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
10 2011/VPUBND-TCKH 10/10/2021 V/v cung cấp thông tin, danh sách Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã phục vụ cho việc đánh giá chỉ số DDCI Đồng Tháp năm 2021
11 2010/VPUBND-NN 10/10/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
12 2208/VPUBND-VX 10/10/2021 V/v đánh giá tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh cấp huyện
13 9911/UBND-TCKH 08/10/2021 V/v góp ý dự thảo báo cáo đánh giá định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp năm 2017 và xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2022
14 3815/UBND-XDCB 20/07/2021 V/v phát sinh khối lượng công trình Đền thờ Đốc Binh Kiều
15 9131/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nội bộ, cống thoát nước và vỉa hè Khu B chợ Tháp Mười (từ Phạm Ngọc Thạch - Trần Phú)
16 9132/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ
17 9100/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến kênh 500 (Ấp 1)
18 9099/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế khu chợ Mỹ Hòa
19 9098/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Đông kênh Cùng (kênh Phước Xuyên - kênh Tân Công Sính 2)
20 9097/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Đông kênh Cùng (kênh Phước Xuyên - kênh Tân Công Sính 2)