Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [554/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - hộ ông Ngô Hồng Sơn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
2 [553/UBND-NC - 16/02/2024 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đối với các công trình xây dựng tạm (lán trại), cơ sở thu mua phế liệu, công trình sai phép, trái phép
3 [552/UBND-NC - 16/02/2024 Về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông
4 [551/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho Thanh tra huyện
5 [548/UBND-NV - 16/02/2024 V/v triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024 của Bộ Nội vụ
6 [547/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đoàn thể ngành huyện
7 [546/UBND-NC - 16/02/2024 Về việc thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ
8 [545/BC-UBND - 16/02/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học năm 2023 và sơ kết giữa giai đoạn 2021 - 2023
9 [543/UBND-NC - 16/02/2024 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các trường hợp lấn, chiếm đất bãi bồi đã bị xử phạt vi phạm hành chính
10 [542/UBND-NV - 16/02/2024 V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND Tỉnh
11 [541/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với bà Phạm Thị Linh Giang
12 [540/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Võ Văn Tuấn
13 [539/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Bùi Văn Tèo
14 [538/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định Về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên nghề đối với bà Lý Thị Mỹ Lệ
15 [537/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Đinh Văn Bé Sáu
16 [536/UBND-NC - 16/02/2024 Về việc xin vắng mặt phiên tòa xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Nguyễn Văn Liễu - Nguyễn Văn Tuấn)
17 [535/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Huỳnh Văn Quắn
18 [534/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Đinh Văn Bé Sáu
19 [533/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Văn Rạng
20 [532/BC-UBND - 16/02/2024 BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024