Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6134/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 6135/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 6136/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
4 6205/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 6204/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 6202/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 6201/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
8 6200/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 6199/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 6198/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
11 6197/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 6196/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 6195/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 2405/VPUBND-TCKH 13/10/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
15 6193/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 6192/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 6191/QĐ-UBND 13/10/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư, nâng cấp đường vào bãi rác Trường Xuân
18 6190/UBND-XDCB 13/10/2022 V/v sửa chữa vỉa hè, cống thoát nước và mặt đường khu vực Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đồng Tháp – Phòng giao dịch Tháp Mười
19 6189/UBND-VX 13/10/2022 V/v góp ý Quy chế Quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Đồng Tháp
20 6156/QĐ-UBND 12/10/2022 Phê duyệt đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp - Dịch vụ thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu