Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6382/UBND-TCKH 21/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 2311/KH-SCT ngày 21/10/2022 của Sở Công thương tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2 6381/UBND-TH 21/10/2022 V/v tăng cường kiểm tra các các bến bãi, vựa cát
3 2496/VPUBND-NV 21/10/2022 Về việc góp ý dự thảo văn bản
4 6362/UBND-NC 21/10/2022 Về việc tuyền truyền Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
5 6361/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm xã Thanh Mỹ
6 6360/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Võ Thị Bé Tư
7 6359/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - Hộ bà Phạm Thị Lài, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
8 6358/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Tài Văn Bé Ba
9 6356/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Ngọc Mỹ
10 6355/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 6354/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - hộ ông Nguyễn Thanh Tùng, xã Thạnh Lợi
12 6352/UBND-NC 21/10/2022 Về việc cung cấp thông tin danh sách các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
13 6351/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc giao bổ sung giao dự toán và phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
14 2495/VPUBND-VX 21/10/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
15 6346/QĐ-UBND 21/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 6326/QĐ-UBND 20/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 6338/BC-UBND 20/10/2022 Báo cáo thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/3/2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
18 6345/UBND-TH 21/10/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022
19 6344/UBND-NV 21/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022
20 6343/KH-UBND 21/10/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và kiểm tra, chấm điểm TTVH-HTCĐ năm 2022