Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5259/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Ngó
2 5258/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Nghĩa
3 5257/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Năm
4 5256/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Mười
5 5255/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Mười
6 5254/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Liễu
7 5253/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Lan
8 5252/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Khánh
9 5251/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đỗ Thị Hường
10 5250/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Thái Văn Hoàng
11 5249/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hoa
12 5248/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Cao Văn Gành
13 5247/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị E
14 1959/VPUBND-NC 04/10/2021 Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ nay đến cuối năm 2021
15 9095/QĐ-UBND 26/08/2021 Cải tạo, sửa chữa Trường THCS thị trấn Mỹ An
16 9094/QĐ-UBND 26/08/2021 Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Mỹ An B (điểm phụ),
17 9093/QĐ-UBND 26/08/2021 Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Mỹ Đông (điểm chính)
18 9092/QĐ-UBND 26/08/2021 Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Mỹ Hòa 2 (điểm chính)
19 9091/QĐ-UBND 26/08/2021 Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Thạnh Lợi (điểm phụ)
20 9110/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Tây kênh Mỹ Phước (Cua Miễu - Kênh An Phong)