Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6023/UBND-XDCB 05/10/2022 V/v sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn led trang trí trên địa bàn
2 6026/UBND-TH 05/10/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2022, đăng ký Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
3 2341/VPUBND-VX 05/10/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực thư viện
4 2340/VPUBND-VX 05/10/2022 V/v triển khai thực hiện tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện
5 2339/VPUBND-VX 05/10/2022 V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
6 6029/UBND-VX 05/10/2022 V/v triển khai Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
7 6009/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Thanh Tuấn, xã Thạnh Lợi
8 6008/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
9 2335/VPUBND-TCKH 04/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
10 6007/UBND-XDCB 04/10/2022 V/v kiến nghị thảm nhựa Đường tỉnh ĐT845 (đoạn đi qua Khu hành chính dân cư huyện) và Đường tỉnh ĐT846 (đoạn đi ngang Công ty TNHH Tỷ Thạc)
11 5998/QĐ-UBND 04/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Đổ Thị Út Vàng
12 5997/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 5996/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 5995/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 5994/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 5993/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 5992/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 5991/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 5990/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
20 5989/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội