Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 9107/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Bắc kênh Đồng Tiến (Đoạn từ bến đò Kênh 15 - Ranh xã Phú Cường, huyện Tam Nông)
2 9105/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Tây kênh Công Sự (đoạn từ nhà ông Phạm Thành Tâm - Nhà ông Trần Văn Rê)
3 9104/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Bắc kênh Đồng Tiến (đoạn từ nhà ông Hồ Văn Đồng - Nhà bà Dương Thị Khuyên)
4 9103/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến lộ Võ Văn Kiệt (đoạn còn lại của ấp 4 - Kênh 15)
5 9102/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Bắc kênh K4 (kênh Láng Biển - K Tây)
6 9101/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Bắc kênh Giữa Cô Hai (kênh Năm - ranh xã Mỹ An)
7 9045/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Lê Thị Hồng Gấm
8 9044/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Cụm dân cư ấp 6B xã Trường Xuân
9 9043/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Cụm dân cư Khóm 1 (giai đoạn 2)
10 9042/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cống thoát nước đường Nguyễn Bình (Bạch Đằng - Lê Đức Thọ)
11 9041/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Cụm dân cư trung tâm xã Tân Kiều và Cụm dân cư xã Tân Kiều mở rộng
12 9108/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Bắc Kênh An Long (từ Bến đò củ Trường Xuân - kênh ranh Thạnh Lợi)
13 9109/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Nam kênh Bảy Thước (từ kênh Hàng Mã Chiến Sỹ - nhà ông Trần Văn Thưởng)
14 5246/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Định
15 5245/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Đặng Văn Diên
16 5244/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Đấu
17 5243/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Cược
18 5242/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đinh Thị Cậy
19 5241/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Ngô Văn Bổn
20 5240/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bính