Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6599/QĐ-UBND 31/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Trần Minh Sang
2 6596/QĐ-UBND 31/10/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang, nâng cấp khuôn viên (sân) trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An
3 6576/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v đầu tư xây dựng công trình Nhà chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
4 6575/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh
5 6574/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-UBND-HC ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
6 6573/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Ban hành quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
7 6572/UBND-NN 28/10/2022 Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia Phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa huyện Tháp Mười
8 6571/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 6570/UBND-TCKH 28/10/2022 V/v triển khai, thực hiện hướng dẫn kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Đoàn thể xã, phường, thị trấn
10 6569/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân
11 6567/UBND-TH 28/10/2022 V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện
12 6547/UBND-VX 28/10/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 5995/BYT-DP của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống cúm gia cầm
13 6549/UBND-VX 28/10/2022 V/v triển khai Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025
14 6553/KH-UBND 28/10/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển chọn, thành lập Đội dự thi của huyện tham gia Hội thi “Văn nghệ học đường” tỉnh Đồng Tháp năm 2022
15 6554/UBND-VX 28/10/2022 V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 02 tháng cuối năm 2022
16 6556/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v đầu tư mới tuyến trung, hạ thế thế 1P-12,7kV (từ kênh Nhì – kênh Giữa Cô Hai) với chiều dài 1,3km dọc theo quốc lộ N2
17 6508/QĐ-UBND 28/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 6461/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 6459/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 6565/UBND-VX 28/10/2022 V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025