Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10098/QĐ-UBND 18/10/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hộ bà Trần Thị Đen, xã Mỹ Hòa
2 10097/QĐ-UBND 18/10/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - hộ ông Trần Văn Bình, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh
3 9977/UBND-TH 12/10/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện và các mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện dân chủ, công tác dân vận chính quyền năm 2021
4 10094/QĐ-UBND 18/10/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình SLMB KDC trung tâm xã Đốc Binh Kiều
5 10093/QĐ-UBND 18/10/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường bờ Tây kênh 500
6 10092/QĐ-UBND 18/10/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Mỹ Quý 1
7 2056/VPUBND-VX 18/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển du lịch, tiêu thụ hàng đặc sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 10089/UBND-NN 18/10/2021 V/v góp ý Dự thảo báo cáo rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh
9 7059/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Huê
10 7058/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Võ Thị Thanh Hồng
11 7057/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Ngô Quốc Hoàng
12 7056/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Kim Hiền
13 7055/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Hoàng Hận
14 7036/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Minh Yến
15 7035/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Vẹn
16 7034/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đoàn Thị Vẹn
17 7033/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Út
18 7032/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Trúc
19 7031/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Thùy
20 7030/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Thúy