Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6235/BC-UBND 09/09/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nội dung cam kết hành động với Ủy ban nhân dân tỉnh đến Quý III năm 2023
2 [6068/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Tháp Mười (L2)
3 [6237/UBND-NN 09/09/2023 V v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg
4 6218/UBND-VX 09/09/2023 V/v góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
5 [6175/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023
6 [6215/UBND-NN 09/09/2023 Về việc góp ý dự thảo Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp và thực hiện khảo sát đánh giá nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp
7 [6258/TTr-UBND 09/09/2023 Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chỉ định thầu xây dựng công trình đợt 03/2023
8 6249/2023/ATTP-CNĐK 09/09/2023 GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
9 6220/UBND-GPXD 09/09/2023 Giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Bà LƯƠNG THỊ LÀ
10 [6221/UBND-GPXD 09/09/2023 Giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông PHAN DƯƠNG HOÀNG HUY
11 6251/UBND-VX 09/09/2023 V/v mời dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với ký kết Quy chế phối hợp công tác của UBND Tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh, giai đoạn 2023 - 2027
12 6250/UBND-TH 09/09/2023 V/v thông tin về Chương trình công tác tháng 9/2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
13 [6240/BC-UBND - 09/11/2023 Báo cáo đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg
14 6259/UBND-NV 09/09/2023 6259/UBND-NV - 12/09/2023] V/v góp ý dự thảo văn bản
15 6257/BC-UBND 09/09/2023 Báo cáo về thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
16 [6241/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận trợ cấp xã hội
17 6252/BC-UBND - 09/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán nguồn vốn thuỷ lợi phí và đất trồng lúa đến hết tháng 8 năm 2023
18 1516/UBND-NC - 08/09/2023] 09/09/2023 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tố Nương, ngụ Ấp 1, xã Tân Kiều
19 6256/UBND-NC 09/09/2023 Về việc xin vắng mặt phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Lê Thị Nga - Võ Văn Bách)
20 [6241/QĐ-UBND - 09/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận trợ cấp xã hội