Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2011/VPUBND-TCKH 10/10/2021 V/v cung cấp thông tin, danh sách Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã phục vụ cho việc đánh giá chỉ số DDCI Đồng Tháp năm 2021
2 2010/VPUBND-NN 10/10/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
3 2208/VPUBND-VX 10/10/2021 V/v đánh giá tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh cấp huyện
4 9911/UBND-TCKH 08/10/2021 V/v góp ý dự thảo báo cáo đánh giá định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp năm 2017 và xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2022
5 3815/UBND-XDCB 20/07/2021 V/v phát sinh khối lượng công trình Đền thờ Đốc Binh Kiều
6 9131/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nội bộ, cống thoát nước và vỉa hè Khu B chợ Tháp Mười (từ Phạm Ngọc Thạch - Trần Phú)
7 9132/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ
8 9100/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến kênh 500 (Ấp 1)
9 9099/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế khu chợ Mỹ Hòa
10 9098/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Đông kênh Cùng (kênh Phước Xuyên - kênh Tân Công Sính 2)
11 9097/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Đông kênh Cùng (kênh Phước Xuyên - kênh Tân Công Sính 2)
12 6300/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Thị Thảo Nguyên
13 6299/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Hồ Tuấn Kiệt
14 6298/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Đỗ Khánh Hào
15 6297/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Âu Văn Hai
16 6296/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đặng Thị Bé Hai
17 6295/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Bé
18 6294/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Màu
19 6293/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bảy
20 6292/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Quí,