Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6527/UBND-NV 27/10/2022 V/v chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
2 6462/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 6461/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 6460/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 6459/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 6506/UBND-TH 27/10/2022 V/v bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số an toàn thông tin cho CB, CC xã NTM năm 2022
7 6505/UBND-VX 27/10/2022 V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Marathon Đất Sen hồng Đồng Tháp năm 2022
8 6504/UBND-VX 27/10/2022 V/v góp ý dự thảo danh mục chương trình truyền hình đặt hàng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp sản xuất năm 2023
9 6503/UBND-VX 27/10/2022 V/v tham mưu Báo cáo về Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp và phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống
10 6501/UBND-VX 27/10/2022 V/v tham mưu Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 249-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
11 6496/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Mỹ Quý 3
12 6435/QĐ-UBND 24/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
13 5921/PA-UBND 30/09/2022 PHƯƠNG ÁN Tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Trường Xuân, huyện Tháp Mười
14 6494/QĐ-UBND 26/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (lần 2)
15 6493/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc bổ sung dự toán kinh phí mua trang phục đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ năm 2022 - 2027
16 6492/UBND-NN 26/10/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia (vắc-xin, hóa chất khử trùng dùng trong thú y,...) trên địa bàn
17 6491/UBND-NN 26/10/2022 Về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn
18 6490/UBND-NN 26/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn theo Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn
19 6489/TTr-UBND 26/10/2022 Về việc lấy ý kiến phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư xã Mỹ Quí (Khu lò gạch cũ)
20 6488/UBND-TCKH 26/10/2022 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ