Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6565/UBND-VX 28/10/2022 V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2 6522/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Hộ bà Huỳnh Thị Tâm
3 6520/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - hộ bà Đặng Thị Thu Ba
4 6519/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An
5 6518/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Ông Nguyễn Hải Đăng nhận thừa kế Nguyễn Văn Cảnh
6 6517/QĐ-UBND 27/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Hưng Thạnh mở rộng
7 6516/QĐ-UBND 27/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Đông
8 6515/UBND-TCKH 27/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
9 6514/UBND-XDCB 27/10/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
10 6513/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân)
11 6539/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh, bổ sung (lần 1) công trình Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 1)
12 6538/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - ông Nguyễn Thanh Lâm, xã Mỹ Quí
13 6537/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Nguyễn Thị Bé Hai, xã Mỹ Hòa
14 6536/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Việt Hùng, xã Phú Điền
15 6535/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - bà Nguyễn Thị Thúy Huỳnh, xã Mỹ Quí
16 6534/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Hùng, xã Mỹ Quí
17 6533/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Lựa, xã Mỹ Quí
18 6532/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Hồ Văn Mừng, đất xã Láng Biển
19 6158/QĐ-UBND 12/10/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng bồn hoa và trồng cây sen
20 6529/UBND-XDCB 27/10/2022 V/v cung cấp thông tin các đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đào tạo lái xe ô tô