Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6422/UBND-XDCB 24/10/2022 V/v điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh quản lý và phân bổ
2 6421/UBND-NV 24/10/2022 V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
3 6419/BC-UBND 24/10/2022 BÁO CÁO Việc cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện
4 6418/UBND-VX 24/10/2022 V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 những tháng cuối năm 2022
5 6415/UBND-VX 24/10/2022 V/v hỗ trợ Cuộc đua Xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa - tranh Cúp Phát thanh VOH lần thứ 24 năm 2022
6 6414/UBND-TH 24/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri ở các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện
7 6413/UBND-VX 24/10/2022 V/v đề xuất đặt hàng chương trình trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp sản xuất năm 2023
8 6412/UBND-VX 24/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
9 6393/BC-UBND 21/10/2022 BÁO CÁO Kết quả hoạt động du lịch cộng đồng và thực trạng nguồn nhân lực du lịch
10 6411/UBND-TH 24/10/2022 V/v lập danh sách đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính Phủ
11 6409/QĐ-UBND 24/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trườngcủa dự án Nhà máy xay xát Phúc Thành
12 6408/UBND-TH 24/10/2022 V/v triển khai Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2022
13 6407/UBND-TH 24/10/2022 V/v tham mưu đánh giá kết quả thực hiện Bản cam kết hành động năm 2022 với Ủy ban nhân dân tỉnh tính đến ngày 30/10/2022, ước cả năm 2022 và đăng ký nội dung cam kết năm 2023
14 6406/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bà Tô Thị Nhớ, thị trấn Mỹ An
15 6405/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê duyệt giá trị thanh lý kiosque An Phong - Trường Xuân
16 6404/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bà Lê Ngọc Huỳnh, thị trấn Mỹ An
17 6403/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Lê Thị Lan, xã Mỹ Hòa
18 6103/UBND-XDCB 10/10/2022 V/v gia hạn thời gian và bổ sung khối lượng công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (nâng cấp đường Trần Hưng Đạo)
19 6402/UBND-NV 21/10/2022 V/v triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mức độ 4
20 6401/QĐ-UBND 21/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Mỹ An