Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 875/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
2 1931/QĐ-UBND 18/04/2022 Về việc thanh lý điểm mua bán Gò Tháp
3 874/VPUBND-XDCB 18/04/2022 V/v về tên dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 3) tại thị trấn Mỹ An
4 873/VPUBND-TCKH 18/04/2022 V/v phối hợp thông tin về công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn” trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh)
5 872/VPUBND-TCKH 18/04/2022 V/v báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ
6 10944/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Dương Văn Hòa
7 871/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v tăng cường quản lý chất thải đối với F0 cách ly tại nhà
8 870/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
9 869/VPUBND-TCKH 18/04/2022 V/v hỗ trợ điều tra, khảo sát thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp
10 867/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
11 866/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v thực hiện Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12 865/VPUBND-XDCB 18/04/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng xã Mỹ Quí cho Công ty TNHH XD và TM Song Hải Đồng Tháp theo quy định
13 10948/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trường Xuân
14 10943/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, Sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Lợi
15 1911/UBND-TCKH 18/04/2022 V/v hỗ trợ tổ chức Đại hội thành viên thường niên Hợp tác xã
16 1886/BCĐ 14/04/2022 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
17 1910/UBND-NN 18/04/2022 Về việc phối hợp thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn
18 854/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 874/KHPH- SNN- HNCT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh
19 1909/UBND-TH 15/04/2022 V/v ý kiến về dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã
20 853/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2022