Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1757/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Mỹ An
2 1756/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Láng Biển
3 1755/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Đốc Binh Kiều
4 1754/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế thị trấn Mỹ An
5 1751/UBND-NV 06/04/2022 V/v chấn chỉnh hạn chế qua kết quả đánh giá Chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng năm 2021
6 1750/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Hưng Thạnh
7 1358/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Ngô Sơn Bình
8 1359/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
9 1570/UBND-XDCB 28/03/2022 V/v cho ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021.
10 1587/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Minh Thới
11 1585/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Huỳnh Hữu Khuynh
12 1584/QĐ-UBND Về việc thay thế Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư trung tâm Tân Kiều - hộ bà Nguyễn Kim Út
13 1583/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - bà Tô Thị Đường Hai thừa kế Võ Văn Hai
14 1582/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Lý Thanh Sơn
15 1581/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Hộ ông Nguyễn Văn Hùng
16 1580/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Hộ ông Nguyễn Văn Hùng
17 1579/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Nguyễn Thị Kim Quyên
18 1578/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp-hộ ông Huỳnh Công Lý
19 1577/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Nguyễn Thị Kim Dung
20 1576/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 241/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Quí - hộ bà Lê Thị Thanh