Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1741/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 1740/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 1703/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Lê Thị Hương
4 1704/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thay thế Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Lê Thị Xuân Hoa
5 1739/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 1705/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Hộ ông Huỳnh Văn Lộc
7 1738/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 1737/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 1736/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 1735/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 1734/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 1733/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 1732/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 1730/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
15 1729/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 1728/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 1727/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 1726/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 1725/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 894/UBND-XDCB 25/02/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình Trường Tiểu học Trần Thị Bích Dung