Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7516/UBND-VX 29/11/2022 V/v theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình lao động ngoài tỉnh trở về địa phương nơi cư trú
2 7515/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
3 7514/QĐ-UBND 29/11/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh, bổ sung lần 2 công trình Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 1)
4 7513/UBND-NC 29/11/2022 Về việc trả lời đơn của bà Phan Thị Ánh Hồng, ngụ ấp Mỹ Nam 1, xã Mỹ Quí
5 7512/UBND-NC 29/11/2022 Về việc trả lời đơn của ông Âu Văn Hùng, ngụ Ấp 5A, xã Trường Xuân
6 7512/BC-UBND 29/11/2022 Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022
7 7511/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hộ ông Nguyễn Văn Dũng, xã Mỹ Đông
8 7510/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Tám, xã Đốc Binh Kiều - Thửa 50, tờ bản đồ số 64
9 7509/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Tám, xã Đốc Binh Kiều - Thửa 101, tờ bản đồ số 9
10 7508/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Phạm Văn Quang, xã Phú Điền
11 7507/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Trần Văn Thái
12 7506/UBND-VX 28/11/2022 V/v cung cấp thông tin xây dựng Trang thông tin điện tử xã nông thôn mới năm 2022
13 7503/UBND-VX 28/11/2022 V/v tham mưu triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" - Xuân Quý Mão 2023
14 7502/UBND-XDCB 28/11/2022 V/v tham mưu báo cáo thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ năm 2022 trên địa bàn
15 7500/KH-UBND 28/11/2022 Kế hoạch phát triển ngành hàng vịt huyện Tháp Mười đến năm 2025
16 7499/KH-UBND 28/11/2022 Kế hoạch Phát triển ngành hàng lúa gạo đến năm 2025
17 7498/TB-UBND 29/11/2022 Thông báo thời gian và địa điểm tập huấn OCOP năm 2022
18 7497/BC-UBND 28/11/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND Tỉnh
19 7496/UBND-NN 28/11/2022 Về việc chủ động chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn thẩm tra nông thôn mới nâng cao năm 2022
20 7495/UBND-NN 28/11/2022 Về việc phối hợp khảo sát nguồn nước sinh hoạt và đề xuất biện pháp khắc phục