Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1593/UBND-XDCB 29/03/2022 V/v ý kiến vị trí xây dựng trạm BTS đợt 2 năm 2021 (lần 2)
2 1597/UBND-XDCB 29/03/2022 V/v cung cấp thông tin về các dự án cầu nằm trên tuyến kênh do Trung ương quản lý
3 12187/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
4 12188/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
5 12189/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
6 1477/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình truyền thông về Dân số; về mất cân bằng giới tính khi sinh và các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười
7 1478/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
8 1603/UBND-VX 30/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025
9 1604/UBND-VX 30/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
10 1605/UBND-TCKH 30/03/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết
11 1606/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển trợ cấp xã hội
12 732/VPUBND-TCKH 05/04/2022 V/v báo cáo quy trình thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất
13 1606/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển trợ cấp xã hội
14 1607/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận trợ cấp xã hội
15 1608/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
16 1609/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
17 1610/UBND-XDCB 30/03/2022 V/v ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021
18 1479/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)”
19 1601/KH-UBND 30/03/2022 KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
20 1619/QĐ-UBND 31/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Văn Tám