Xuất bản thông tin

null Họp Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TIN TỨC Tin hoạt động

Họp Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 07/6/2023, HĐND huyện Tam Nông đã tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện để chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XII sẽ thông qua 13 báo cáo và 05 tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2024; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023, vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 2023 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tại cuộc họp các đại biểu thảo luận cơ bản thống nhất Kế hoạch liên tịch, dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XII, chỉ bổ sung một số chi tiết trong báo cáo và tờ trình dự thảo Nghị quyết về sử dụng kinh phí từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi các năm trước và sử dụng ngân sách Huyện để xây dựng nguồn ủy thác nguồn vốn qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đợt 2; điều chỉnh thời gian cho phù hợp để tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri không bị trùng thời gian với các hội nghị quan trọng khác…

Dự kiến kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/7/2023./. 

Trần Trọng Trung