Xuất bản thông tin

null Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

TIN TỨC Tin tức

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 09/06/2023, Ban thường vụ Huyện ủy Tam Nông tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm  thực hiện Nghị quyết 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

Trong 05 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đến cán bộ, Đảng viên kịp thời, hiệu quả. Ban chỉ đạo 35 huyện và các cơ quan tuyên truyền của huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giới thiệu nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến tham luận chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Nông biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị  xác định nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thành nhiệm vụ thường xuyên, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị gắn kết với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dịp này, có 05 tập thể, 08 cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông biểu dương, khen thưởng./. 

Thành Long.