Xuất bản thông tin

null VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CÁC PHÒNG BAN Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN HUYỆN

- Ông: Trần Thanh Thành.

- Ngày sinh: 1976

- Quê quán: Xã An Long - Huyện Tam Nông -  Đồng Tháp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Tam Nông

- Điện thoại di động:  0944877415

          - Địa chỉ email: ttthanh.htn@dongthap.gov.vn

------------------------------------------

 

 

- Ông: Trần Nhật Trường

- Ngày sinh: 05/9/1983

- Quê quán: Xã Phú Thuận A – huyện Hồng Ngự  -  Đồng Tháp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Tam Nông

- Điện thoại di động:  0985100014

          - Địa chỉ email: tntruong.htn@dongthap.gov.vn.

------------------------------------------

 

- Ông: Trần Ngọc Tuấn

- Ngày sinh: 20/12/1988

- Quê quán: Xã Mỹ Tân – thành phố Cao Lãnh  -  Đồng Tháp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Tam Nông

- Điện thoại di động:  0939840109

          - Địa chỉ email: tntuan.htn@dongthap.gov.vn

------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Quang Trung

- Ngày sinh: 06/4/1984

- Quê quán: Xã Bình Thạnh – huyện Cao Lãnh   -  Đồng Tháp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Tam Nông

- Điện thoại di động:  0944995955

          - Địa chỉ email: nqtrung.htn@dongthap.gov.vn.