Xuất bản thông tin

null PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Chi tiết bài viết CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

- Ông: Nguyễn Hữu Dư  

- Sinh năm: 01/07/1966

- Quê quán: Xã An Phong - huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán).

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

- Điện thoại di động: 0918993384.

- Địa chỉ email: duhaohiep@gmail.com

-----------------------------------------------

 

 

- Ông: Nguyễn Hữu Lê

- Sinh năm: 15/01/1968

- Quê quán: Xã An Long - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán).

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

- Điện thoại di động: 0913616626

-----------------------------------------------

 

- Bà: Quách Thị Diệu

- Sinh năm: 20/02/1981

- Quê quán: Thường Thới Tiền - huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính công

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

- Điện thoại di động: 0916737667

-----------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Xuân Quí

- Sinh năm: 20/11/1984

- Quê quán: Xã Tấn Mỹ - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, chuyên ngàng XD dân dụng và công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

- Điện thoại di động: 0939755487.