Xuất bản thông tin

null XÃ AN LONG

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ AN LONG

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN LONG

 

- Ông: Phùng Minh Đức

- Sinh năm: 20/9/1967

- Quê quán: xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chính trị.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã An Long

- Điện thoại di động: 0969.900.292

- Địa chỉ email: pmduc.htn@dongthap.gov.vn

----------------------------------------------

 

 

 

- Bà: Ngô Thị Hồng Phương

- Sinh năm: 25/01/1980

- Quê quán: xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học chính trị học, chuyên ngành quản lý xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: trung cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban nhân dân xã An Long.

- Điện thoại di động: 0917224.394

- Địa chỉ email: nthphuong.htn@dongthap.gov.vn

----------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Phương Bình

- Sinh năm: 01/01/1977

- Quê quán: xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chính trị

- Trình độ lý luận chính trị: trung cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban nhân dân xã An Long.

- Điện thoại di động: 0792.662.662

- Địa chỉ email: nphuongbinh.htn@dongthap.gov.vn