Xuất bản thông tin

null XÃ TÂN CÔNG SÍNH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ TÂN CÔNG SÍNH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN CÔNG SÍNH

 

 

- Ông Nguyễn Chí Khởi

- Sinh năm: 1980

- Quê quán: Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành Chính học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch xã Tân Công Sính

- Điện thoại di động: 0941398147

- Địa chỉ email: nguyenchikhoitcs1980@gmail.com

-----------------------------------------

 

 

 

- Bà Nguyễn Thị Tú Nguyên

- Sinh năm: 1984

- Quê quán: Xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó chủ tịch UBDN xã

- Điện thoại di động: 0859809093

- Địa chỉ email: tunguyen1984tcs@gmail.com

-----------------------------------------

 

- Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Sinh năm: 1983

- Quê quán: Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó chủ tịch UBDN xã

- Chổ ở hiện nay: khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại di động: 0327846669

- Địa chỉ email: tuancaxtcs2406@gmail.com