Xuất bản thông tin

null THỊ TRẤN TRÀM CHIM

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

THỊ TRẤN TRÀM CHIM

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRÀM CHIM

 

- Ông: Võ Văn Đạt

- Sinh năm: 01/11/1975

- Quê quán: xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND thị trấn Tràm Chim.

- Điện thoại di động: 0919.027.113

- Địa chỉ email: vvandat1975@gmail.com

-----------------------------------

 

 

- Bà: Trương Thị Ánh Duyên

- Sinh năm: 01/04/1983

- Quê quán: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tràm Chim.

- Điện thoại di động: 0783.880.016

- Địa chỉ email: truongduyen2729@gmail.com

--------------------------

 

- Ông:  Lê Lợi

- Sinh năm: 22/02/1978

- Quê quán: Xã Bình Minh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: ĐH kỹ thuật xây dựng chuyên ngành cầu đường.

- Trình độ lý luận chính trị: trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó chủ tịch UBND thị trấn Tràm Chim

- Điện thoại di động: 0798.009.799

- Địa chỉ email: lloi.utttc@dongthap.gov.vn