HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Trang chủ HĐND HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

- Ông: Huỳnh Thanh Sơn

- Sinh năm: 20/7/1970

- Quê quán: Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông

- Điện thoại di động: 0913967690

- Địa chỉ email: huynhson.vnpt@gmail.com

---------------------------------------------

 

 

- Ông: Trần Văn Sang

- Sinh năm: 01/01/1982

- Quê quán:

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý giáo dục; Cử nhân khoa học sư phạm sinh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

- Điện thoại cơ quan: 02773507507

- Điện thoại di động: 0916777627

- Địa chỉ email: sangtamnongdt@gmail.com

---------------------------------------------

 

 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

- Ông: Phùng Văn Út Lớn

- Sinh năm: 01/11/1968

- Quê quán: Xã Tân Thành A, Tân Hồng, Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện

- Điện thoại cơ quan: 02773507235

- Điện thoại di động: 0962805933

- Địa chỉ email: Banphapchehtn@gmail.com

---------------------------------------------

 

 

- Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh

- Sinh năm: 1973

- Quê quán: Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: CN Xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

- Điện thoại cơ quan: 02773507993

- Điện thoại di động: 0903334378

- Địa chỉ email: phamthihonghanh.xpn@gmail.com