HUYỆN ỦY TAM NÔNG

DANH SÁCH THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY TAM NÔNG

 

- Ông: Huỳnh Thanh Sơn

- Sinh năm: 20/7/1970

- Quê quán: Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông

- Điện thoại di động: 0913967690

- Địa chỉ email: huynhson.vnpt@gmail.com

-----------------------------------------

 

 

- Ông: Châu Văn Bo

- Sinh năm: 13 tháng 7 năm 1981

- Quê quán: xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Điện thoại di động: 0975722257

- Địa chỉ email: cvbotamnong@gmail.com