HUYỆN ỦY TAM NÔNG

DANH SÁCH THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY TAM NÔNG

 

- Ông: Huỳnh Thanh Sơn

- Sinh năm: 20/7/1970

- Quê quán: Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông

- Điện thoại di động: 0913967690

- Địa chỉ email: huynhson.vnpt@gmail.com

-----------------------------------------

 

 

- Ông: Trương Văn Sơn

- Sinh năm: 10/12/1962

- Quê quán: xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông

- Điện thoại di động: 0913.967219

- Địa chỉ email: truongsonhutn@gmail.com