DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

- Ông: Trần Thanh Nam

- Sinh năm: 30/4/1975

- Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông

- Điện thoại di động: 0939990033

- Địa chỉ email: vpub.ttnam@gmail.com

--------------------------------------------------------------

 

 

   
   

- Ông: Châu Văn Bo

- Sinh năm: 13 tháng 7 năm 1981

- Quê quán: xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại di động: 0975722257

- Địa chỉ email: cvbotamnong@gmail.com