null Tài liệu tuyên truyền Công đoàn Tỉnh qua các thời kỳ

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tài liệu tuyên truyền Công đoàn Tỉnh qua các thời kỳ

Tóm tắt

SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHONG TRÀO

CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐỒNG THÁP TRƯỚC KHI

 CÓ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Đồng Tháp đã sớm trở thành nơi hội tụ của các hiền nhân, chí sĩ hoặc được đón các sĩ phu yêu nước từ miền Bắc, miền Trung bị thực dân Pháp bức bách hoặc lưu đày về. Trong số các sĩ phu, chí sĩ thời đó về Đồng Tháp tiêu biểu là cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), cụ Trần Văn Hành, cụ Võ Hoành, cụ Phủ Bùi…

Phong trào công nhân, lao động Đồng Tháp tuy phát triển mạnh, nhưng số lượng không nhiều so với các trung tâm công nghiệp, các thành thị. Từ trong thực tế, phong trào công nhân, phong trào yêu nước của Đồng Tháp đã đào luyện được những cán bộ xuất sắc cho cách mạng Việt Nam thời dựng Đảng, như đồng chí Châu Văn Liêm, một trong 05 người đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Phạm Hữu Lầu, một trong 07 Ủy viên Trung ương đầu tiên của Đảng.

CHƯƠNG II

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐỒNG THÁP THỜI KỲ

ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)

Từ tháng 2 - 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào cách mạng nói chung, phong trào công nhân lao động nói riêng chuyển sang thời kỳ phát triển mới. Ở Đồng Tháp  thực dân Pháp cho mở một số con đường chiến lược qua vùng Đồng Tháp, như đường An Hữu - Phong Mỹ, bến Bắc Cao Lãnh đến chợ Cao Lãnh… hàng vạn nông dân bị bần cùng hóa, công nhân, học sinh không có công ăn, việc làm đã bị huy động đi lao động trên các công trường, bến phà.

Một số tờ báo đã được lưu hành ở Đồng Tháp như Lao động (Cao Lãnh), tiếng gọi Dân cày (Lấp Vò)…Những nội dung trong tác phẩm Đường kách mệnh, trong Chánh cương sách lược vắn tắt do đồng chí Châu Văn Liêm đưa về đã được tổ chức huấn luyện, phổ biến cho các đảng viên, quần chúng, các hội viên công hội.

Tháng 4 - 1930, tại Sài Gòn, Hội nghị đại biểu các tổ chức công hội Nam kỳ họp, thành lập Ban Chấp hành Tổng công hội Nam kỳ, chủ trương mở rộng địa bàn hoạt động và xúc tiến thành lập tổ chức công hội các nơi trong xứ. Ngày 20-1-1931, Hội nghị Công vận Đông Dương lần thứ nhất họp tại Sài Gòn do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì. Hội nghị đã quán triệt luận cương chính trị và Nghị quyết công tác công vận của Đảng, xác định “Công nhân vận động” là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của toàn Đảng. Đồng thời nêu quy tắc tổ chức Công hội, cách thức tổ chức Công hội theo từng ngành, theo sản nghiệp, theo từng phân hội tỉnh, liên hiệp Công hội các tỉnh và từng xứ cho đến Tổng Công hội Đông Dương. Hội nghị đã quyết định thành lập Ban công vận do đồng chí Trần Phú trực tiếp làm Trưởng ban. Đến 1933, Công hội có Ban trị sự và có những hoạt động thu hút được nhiều hội viên tham gia.

CHƯƠNG III

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐỒNG THÁP TRONG

CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

VÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939 - 1945)

Ngày 23-11-1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã nỗ ra, kể cả ở Đồng Tháp, tuy hết sức anh dũng song cuối cùng bị thất bại. Tình hình đó làm cho phong trào cách mạng nói chung, phong trào công nhân ở Đồng Tháp nói riêng từ cuối năm 1940 lại tiếp tục gặp khó khăn, tổn thất lớn.

Tháng 7-1942, đồng chí Bí thư Liên Tỉnh ủy Hậu Giang đã về củng cố phong trào vùng Phong Thạnh Thượng, thành lập Mặt trận Việt Minh ở Cù Lao Tây. Phong trào cách mạng dần dần phục hồi, ảnh hưởng của mặt trận Việt Minh bắt đầu lan rộng trong công nhân, quần chúng lao động vùng Đồng Tháp. Điều mới mẻ là từ 1944 ở Hồng Ngự, các đoàn thể của mặt trận Việt Minh như Công hội cứu quốc, Nông hội cứu quốc đã bắt đầu hình thành, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Đến 1944, ngoài vùng Cao Lãnh và Hồng Ngự, phong trào công nhân, lao động các nơi như Sa Đéc, Đất Sét… cũng có bước phát triển mới. Ngoài công thương nghiệp đoàn là một tổ chức lớn ở Thị xã, còn có các nghiệp đoàn xe kéo, nghiệp đoàn xe hơi, nghiệp đoàn xe ngựa, nghiệp đoàn tàu, nghiệp đoàn đò đạp. Vùng chợ búa, buôn bán còn có nghiệp đoàn mua bán cá, nghiệp đoàn mua bán thịt, nghiệp đoàn mua bán rau cải, nghiệp đoàn mua bán trái cây… Trong giới trí thức có nghiệp đoàn công chức, nghiệp đoàn giáo chức. Trong nhà đèn, sở Trường Tiền, lò gạch, nhà máy xay lúa…đều có tổ chức nghiệp đoàn và các tổ chức công nhân cứu quốc hội.

CHƯƠNG IV

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐỒNG THÁP

TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 - 1975)

Thời kỳ này, các khu vực Sa Đéc, Cao Lãnh được tăng cường cán bộ làm công tác công vận và Mặt trận. Phong trào công nhân phát triển đòi hỏi phải có tổ chức thống nhất. Các vùng thuộc Sa Đéc đã được chỉ đạo nhanh chóng xây dựng, phát triển hội viên, tiến tới thành lập tổ chức Công nhân cứu quốc Hội ở các cơ sở thủ công, các nhà máy, cơ quan, các xã. Các tổ chức này đã thiết lập mối liên lạc, mối liên hệ dọc, ngang và mở đại hội đại biểu bầu các Ban Chấp hành của mình. Huyện Châu Thành được chọn làm thí điểm xây dựng phong trào công nhân và thành lập tổ chức công đoàn cấp huyện trong thời kỳ mới.

Cuối năm 1945, Đại hội đại biểu Công nhân cứu quốc huyện Châu Thành được khai mạc. Đại hội đã bàn bạc và thông qua chương trình công tác gồm các nội dung chính như: Vận động, tập hợp toàn thể công nhân, viên chức, những người lao động các ngành nghề tham gia Hội công nhân cứu quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Đóng góp tiền bạc, vật liệu, nhân lực để mở một lò rèn sản xuất nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức một xưởng rờ sạt và thử sản xuất súng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công nhân cứu quốc huyện gồm các ủy viên: Trần Văn Lành, Trần Bá Hiền, Ngô Tuất, Hoa Mỹ, Phùng Thiện…do đồng chí Huỳnh Cẩm Hồng làm thư ký. Đây là tổ chức công đoàn cấp huyện đầu tiên ở Sa Đéc được thành lập sau cách mạng tháng Tám, đánh dấu mốc quan trọng trên con đường xây dựng và trưởng thành lâu dài của phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Đồng Tháp.

Cuối năm 1946, Đại hội đại biểu Công nhân cứu quốc tỉnh Sa Đéc đã được triệu tập. Các đồng chí Sáu Ngài, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Hữu Lầu, Chủ tịch UBKCHC Tỉnh, Nguyễn Long Xảo, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh Tỉnh đã đến dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công nhân cứu quốc Tỉnh do đồng chí Nhứt (một công chức Sài gòn tản cư) làm thư ký, đồng chí Võ Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy (thợ bạc) làm Phó thư ký, các đồng chí Nhơn, Khả, Nhiễu, Liễn, Việt, Hải, Ngô Tuất…làm ủy viên.

Đầu năm 1950, Ban Chấp hành Hội công nhân cứu quốc Sa Đéc đã quyết định đổi tên Hội công nhân nhân cứu quốc Sa Đéc thành Liên hiệp công đoàn tỉnh Sa Đéc.

Giữa năm 1950, tại Đại hội đại biểu Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ, đồng chí Nhơn được bầu vào Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ, trực tiếp làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn Sa Đéc. Thay đồng chí Nguyễn Long Xảo, được điều lên làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Sau chiến thắng Biên giới thu đông 1950 và Đại hội lần thứ hai của Đảng (2/1951). Vùng Nam Bộ có sự điều chỉnh lại phạm vi hành chính cho phù hợp với yêu cầu của cuộc kháng chiến. Hai Tỉnh Sa Đéc và Long Châu Tiền được sát nhập thành tỉnh Long Châu Sa. Đồng chí Nhiễu, Thư ký Liên hiệp Công đoàn Sa Đéc được điều động lên làm Chánh Văn phòng Ban Cán sự 3, đồng chí Đặng Mai, Tỉnh ủy viên dự khuyết được cử làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Long Châu Sa.

CHƯƠNG V

CÔNG ĐOÀN ĐỒNG THÁP TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY

Tháng 5-1975, được sự chỉ đạo của Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam, Thường vụ Công đoàn giải phóng khu 8 triệu tập Hội nghị các Ban đô thị và Ban công vận của các tỉnh về họp, quyết định thành lập Công đoàn. Cuối tháng 5 - 1975, tại Đồng Tháp, bộ máy cơ quan Liên hiệp Công đoàn Tỉnh được hình thành. Đồng chí Lê Thị Tiệp được cử làm Thư ký lâm thời. Ngày đầu thành lập, cơ quan Liên hiệp Công đoàn Tỉnh chỉ có 03 cán bộ (đồng chí Lê Thị Tiệp, Ba Lạc và Bảy Hiền) và một số nhân viên giúp việc. Cả Tỉnh có 04 CĐCS và Ban cán sự công đoàn huyện, thị xã. Tổng số đoàn viên công đoàn 100 người.

Ngay khi mới hình thành, Công đoàn Tỉnh đã tổ chức được các công đoàn cơ sở, trước hết là trong ngành vận tải, như Công đoàn Bến xe Thị xã Sa Đéc, công đoàn bến xe Cao Lãnh, công đoàn xe khách Hồng Ngự, Chợ Mới…Cuối năm 1975 đã thành lập được hệ thống công đoàn từ Tỉnh xuống huyện, thị và cơ sở, thuộc các lĩnh vực khác nhau, như giao thông vận tải, bưu điện, y tế, giáo dục, thương nghiệp…Trong đó, các ban Cán sự Công đoàn huyện, thị ra đời sớm là Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Châu Thành…

          * ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN QUA CÁC NHIỆM KỲ

1- Tháng 2/1977, Ban Thư ký Tổng LĐLĐVN ra quyết định công nhận Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.

Đ/c Lê Thị Tiệp được quyết định làm Thư ký Công đoàn, 02 cán bộ là - Đ/c Bùi An Lạc (SN 1947) (Ba Lạc) và Đ/c Võ Thanh Hiền (Bảy Hiền).

2- Đại hội lần thứ I Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (1977 - 1980)

Từ ngày 20 đến ngày 23/7/1977 tại thị xã Sa Đéc. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 23 uỷ viên; đồng chí Văn Phước An được bầu làm Thư ký, đồng chí Võ Thanh Hiền làm Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn Tỉnh.

3- Đại hội lần thứ II Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (1980 - 1983)

Họp vào ngày 22/12/1980. Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 31 uỷ viên; đồng chí Võ Tấn Tài được bầu làm thư ký Công đoàn Tỉnh và đồng chí Võ Thanh Hiền được bầu làm Phó Thư ký (cuối nhiệm kỳ đồng chí Văn Phước An đi học về được Tỉnh uỷ quyết định thay đồng chí Võ Tấn Tài làm Thư ký).

4- Đại hội lần thứ III Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (1983 - 1988)

Họp vào ngày 4 tháng 8 năm 1983 tại thị xã Sa Đéc. Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn mới gồm 35 ủy viên. Đồng chí Võ Hưng Thông được bầu làm Thư ký; đồng chí Lê Tuấn làm Phó Thư ký. Giữa nhiệm kỳ bổ sung đồng chí Võ Thị Hương làm Phó Thư ký. Cuối nhiệm kỳ bổ sung đồng chí Đoàn Thị Thu Hai làm Phó Thư ký, đồng chí Lê Tuấn chuyển công tác về Uỷ ban MTTQ Tỉnh.

5- Đại hội lần thứ IV Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (1988 – 1993)

Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 năm 1988. Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn mới gồm 37 uỷ viên. Đồng chí Võ Hưng Thông được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đoàn Thị Thu Hai và đồng chí Nguyễn Minh Thuận làm Phó Chủ tịch. Giữa nhiệm kỳ đồng chí Võ Hưng Thông nghỉ hưu, đồng chí Đoàn Thị Thu Hai được bầu làm Chủ tịch và bổ sung đồng chí Bùi Thị Mỹ Linh làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

6- Đại hội lần thứ V Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (1993 - 1998)

Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 năm 1993 tại thị xã Cao Lãnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá V gồm 27 uỷ viên. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hai được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Bùi Thị Mỹ Linh và đồng chí Nguyễn Minh Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch. Năm 1995 đồng chí Bùi Thị Mỹ Linh chuyển công tác về Bảo hiểm xã hội Tỉnh, năm 1997 đồng chí Nguyễn Trí Dũng được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

7- Đại hội lần thứ VI Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (1998 - 2003)

Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 1998 tại thị xã Cao Lãnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá VI gồm 31 ủy viên. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hai tái cử Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Minh Thuận và đồng chí Nguyễn Trí Dũng tái cử Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

8- Đại hội lần thứ VII Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (2003 - 2008)

Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 năm 2003 tại thị xã Cao Lãnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá VII gồm 33 Uỷ viên, đồng chí Đoàn Thị Thu Hai tái đắc cử Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Minh Thuận và đồng chí Nguyễn Trí Dũng tái cử Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh. Năm 2005, đồng chí Đoàn Thị Thu Hai nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Minh Thuận được bầu làm Chủ tịch và bầu bổ sung đồng chí Lâm Hòa Thạnh làm Phó Chủ tịch.

9- Đại hội lần thứ VIII Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (2008 - 2013)

Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 năm 2008 tại thành phố Cao Lãnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá VIII gồm 35 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trí Dũng, đồng chí Lâm Hoà Thạnh và đồng chí Phan Thị Quyến được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh. Năm 2010 đồng chí Nguyễn Trí Dũng nghỉ hưu, năm 2011 đồng chí Nguyễn Minh Thuận nghỉ hưu, đồng chí Phan Thị Quyến được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn và đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba làm Phó Chủ tịch, đến tháng năm 2013, đồng chí Lâm Hòa Thạnh nghỉ hưu.

10- Đại hội lần thứ IX Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: (2013 - 2018)

Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3 năm 2013 tại thành phố Cao Lãnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá IX gồm 39 uỷ viên. Đồng chí Phan Thị Quyến tái cử Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn và đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba tái cử Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh. Đến tháng 01/2017 đã bầu bổ sung đồng chí Đặng Thị Kim Đang làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh. Đến tháng 6/2018 đồng chí Phan Thị Quyến nghỉ hưu, đồng chí Trần Hoàng Vũ được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

11- Đại hội lần thứ X Công đoàn  tỉnh Đồng Tháp: (2018 – 2023) 

Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Cao Lãnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa X gồm 37 ủy viên. Đồng chí Trần Hoàng Vũ tái cử Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba, đồng chí Đặng Thị Kim Đang tái cử Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

CHƯƠNG VI

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

1/- Đ/c Lê Thị Tiệp (cô Năm Mai), chức vụ: Thư ký Công đoàn lâm thời từ 1975 đến 1977.

2/- Đ/c Văn Phước An, chức vụ: Thư ký Công đoàn từ năm 1977 - 1980.

3/- Đ/c Võ Thanh Hiền (Bảy Hiền), chức vụ: Phó Thư ký Công đoàn từ năm 1977 - 1980.

4/- Đ/c Võ Tấn Tài, chức vụ: Thư ký Công đoàn từ năm 1980 - 1983.

5/- Đ/c Võ Hưng Thông, SN 1934, chức vụ: Thư ký Công đoàn từ năm 1983 - 1988.  Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ 1988 - 1990.

6/- Đ/c Lê Tuấn, SN 1937, chức vụ: Phó Thư ký Công đoàn từ năm 1983 - 1988.

7/- Đ/c Võ Thị Hương, SN 1928, chức vụ: Phó Thư ký Công đoàn từ năm 1985 - 1988.

8/- Đ/c Đoàn Thi Thu Hai, SN 1950, chức vụ: Phó Thư ký công đoàn từ năm 1988 - 1990;  Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ 1990 - 2005.

9/- Đ/c Nguyễn Minh Thuận, SN 1954, chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 1988 - 2005. Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ 2005 - 2011. 

10/- Đ/c Bùi Thị Mỹ Linh, SN 1949, chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 1991 - 1995.

11/- Đ/c Nguyễn Trí Dũng, SN 1955, chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 1997 - 2011.

12/- Đ/c Lâm Hòa Thạnh, SN 1958, chức vụ: Phó chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 2005 - 2013.

13/- Đ/c Phan Thị Quyến, SN 1965, chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 2008 - 2011. Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 2011 - 2018.

14/- Đ/c Trần Hoàng Vũ, SN 1965, chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ tháng 6/2018 đến nay.

15/- Đ/c Nguyễn Thanh Nhàn, SN 1962, chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 2012  đến nay.

16/- Đ/c Nguyễn Thị Thu Ba, SN 1967, chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 2012 đến nay.

17/- Đ/c Đặng Thị Kim Đang, SN 1968, chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh từ năm 2017 đến nay.

Có thể bạn quan tâm