null CĐGD TỈNH ĐỒNG THÁP CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG CĐCS TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2019-2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

CĐGD TỈNH ĐỒNG THÁP CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG CĐCS TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2019-2020

Tóm tắt

Thực hiện Hướng dẫn của LĐLĐ Tỉnh, Kế hoạch của Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh về việc chấm điểm, xếp loại hoạt động CĐCS cuối năm học 2019-2020; nhằm đánh giá chính xác, khách quan chất lượng hoạt động của CĐCS trực thuộc, Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh đã đến giám sát, chỉ đạo công tác chấm điểm chéo giữa các CĐCS trong 6/6 Cụm theo kế hoạch phân công của CĐN.

Với thành phần là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban nữ công CĐCS và Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; tại các Cụm CĐCS, các đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ, minh chứng nội dung hoạt động CĐCS, Ủy Ban Kiểm tra, Ban Nữ công và Ban Thanh tra nhân dân trong suốt năm học; đồng thời chấm điểm kết quả hoạt động của các bộ phận trên theo bảng điểm quy định của LĐLĐ Tỉnh. Trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác, các CĐCS đã thẩm định, chấm điểm một cách khách quan, chính xác tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các đơn vị trong Cụm.  

Song song với việc chẩm điểm của CĐCS, Thường trực CĐN cũng tiến hành thẩm định kết quả điểm tích lũy của từng đơn vị qua các nội dung như: thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; mô hình hay, việc làm thiết thực; công tác viết tin, bài; giao lưu học tập kinh nghiệm, tham quan, du lịch; tham gia chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn; mái ấm công đoàn, hoạt động xã hội từ thiện, viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia các Hội thi, Hội thao do Công đoàn cấp trên phát động.... Kết quả điểm tích lũy sẽ được cộng vào điểm chấm của các CĐCS tại Cụm trước khi đánh giá, xếp loại chính thức hoạt động CĐCS năm học, từ đó làm cơ sở để xét đề nghị khen thưởng hoạt động Công đoàn từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu phân bổ.

Công tác chấm điểm, xếp loại hoạt động CĐCS có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt hoạt động CĐCS trên các mặt, giúp cho đơn vị thấy được những ưu điểm để phát huy và những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; đây còn là dịp để các CĐCS giao lưu, họp mặt chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, qua đó góp phần cùng với nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Phan Khuyên

 

Có thể bạn quan tâm