null Lai Vung tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Lai Vung tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Tóm tắt

Ngày 28/7/2020, Liên đoàn Lao động huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Đến dự có đồng chí Đặng Thị Kim Đang, Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

         Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tóm tắt về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Huyện 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo hoạt động của UBKT LĐLĐ Huyện; Hội nghị tiếp nhận 6 ý kiến xoay quanh các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn, chỉ tiêu thu kinh phí Công đoàn nhất là đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, về công tác tuyên truyền, Hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, về giải pháp tuyên truyền vận động thực hiện các công trình chào mừng Đại hội đảng các cấp.                 

Dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn I/2020; khen thưởng 08 tập thể, 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020.

                        Minh Thuận

 

Có thể bạn quan tâm