null Lai Vung mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Lai Vung mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2020

Ngày 16/9/2020, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lai Vung, Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS. 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Được, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện và đồng chí Ngô Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch LĐLĐ Huyện, với sự có mặt của 62 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS cơ sở trực thuộc.

Đ/c Ngô Văn Dũng, HUV, Chủ tịch LĐLĐ Huyện phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày 16,17,18/9/2020, các học viên sẽ được nghe qua 06 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những nội dung, phương pháp chủ yếu của Công đoàn cơ sở; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; Công tác tổ chức và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

                                                                                     Minh Thuận

Có thể bạn quan tâm