null Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác thi đua, khen thưởng, ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc qua đó có 84 đồng chí tham dự hội nghị.

Nội dung tập huấn thực hiện theo Quyết định số 113/QĐ-LĐLĐ ngày 16/6/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Đồng Tháp và Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc khen thưởng các chuyên đề.

 

Qua buổi tập huấn giúp cho CĐCS nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng công tác thi đua, khen thưởng, những nội dung cơ bản của các tiêu chí khi xét khen thưởng và hồ sơ thủ tục gửi khen thưởng, qua đó để động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phong trào công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh Cao Lãnh triển khai cho CĐCS tiếp cận nguồn vốn vay giúp cho đoàn viên có điều kiện sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích để phát triển thêm kinh tế phụ gia đình./.    

             Thanh Nhàn

Có thể bạn quan tâm