null TP. Cao Lãnh: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và pháp luật lao động” năm 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

TP. Cao Lãnh: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và pháp luật lao động” năm 2020

Chiều ngày 25/9, tại hội trường Trung tâm Chính trị Thành phố, Liên đoàn Lao động phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy và phòng Tư pháp thành phố Cao Lãnh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và pháp luật lao động” năm 2020

Cuộc thi được phát động trên Trang tin điện tử Liên đoàn Lao động Thành phố đến đoàn viên, người lao động đang sinh hoạt tại 130 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc với 03 kỳ thi tuần (từ ngày 05 – 23/10/2020) gồm 02 nội dung chính xoay quanh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bộ luật lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019.

Thông qua cuộc thi góp phần tăng cường công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh lần thứ IX và những nội dung cơ bản của Bộ luật lao động sửa đổi (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021) để đoàn viên và người lao động nắm được những điểm mới nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trong quan hệ lao động và góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm