null CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Công văn liên tịch của Công đoàn Giáo dục Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)  năm học 2020-2021

Từ ngày 16/9 đến 30/9/2020, CĐCS trực thuộc phối hợp cùng với chính quyền đồng cấp đồng loạt tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021 tại đơn vị.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong các khâu chuẩn bị, đa số các đơn vị thực hiện tốt các nội dung theo Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; cụ thể là: tổ chức báo cáo kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị năm học trước, trong đó có lồng ghép kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị; dự thảo báo cáo công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách Nhà nước của cơ quan; báo cáo kết quả Hội nghị cán bộ chủ chốt trước khi tiến hành hội nghị chính thức; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và tổ chức kiện toàn hoặc bầu Ban TTND nhiệm kỳ mới (nếu có); báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng; biểu quyết thông qua những nội dung, chỉ tiêu chưa thống nhất trong quá trình thảo luận; thông qua dự thảo các Quy chế sửa đổi bổ sung, trên cơ sở đó các bộ phận đề ra nhiệm vụ phương hướng cũng như tổ chức ký giao ước thi đua cho năm học mới; cuối cùng là biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị với tinh thần đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi những nội dung, chỉ tiêu đề ra.

Đại biểu Trường THPT Lấp Vò 2 biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số đơn vị cũng còn hạn chế, thiếu sót do chưa nghiên cứu kỹ Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ và những văn bản khác có liên quan, chẳng hạn như cơ cấu thành phần Đoàn Chủ tịch không đúng quy định; báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết mà chỉ liệt kê số liệu đạt được, thiếu nội kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm; không tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt của đơn vị; một số quy chế không có sửa đổi bổ sung nhưng vẫn được thông qua tại Hội nghị; báo cáo tổng kết thi đua chỉ nêu số liệu, không có phân tích nguyên nhân đạt, chưa đạt các chỉ tiêu để từ đó phát huy cũng như rút kinh nghiệm; ý kiến phát biểu của đại biểu chủ yếu xoay quanh các vấn đề về công tác thi đua, chế độ, chính sách; ít tập trung thảo luận các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; việc bầu mới hoặc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân cũng chưa đúng quy định theo Hướng dẫn số số 1271/HD-TLĐ ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP. 

Thủ trưởng và Chủ tịch CĐCS Trường THPT thành phố Cao Lãnh ký giao ước thi đua

Hội nghị CBCCVC là dịp để cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo, nhiệm vụ phương hướng ngày càng hoàn thiện hơn, đề ra những giải pháp hay, cách làm thiết thực nhằm giúp cho Nhà trường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động dạy và học. Ngoài ra, đây còn là dịp để Nhà trường và Công đoàn cơ sở biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học qua.

Bà Chiêm Ích Hiệp, Phó Chủ tịch CĐN phát thưởng cho giáo viên trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải 

Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường kiểm điểm, đánh giá lại hoạt động dạy-học năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBCCVC, tạo điều kiện để CBCCVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”./.   

                 

Phan Khuyên

Có thể bạn quan tâm