null Tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Thành phố về việc kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ năm 2020

Theo đó Ban Chỉ đạo đã thành lập đoàn kiểm tra do bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại 02 doanh nghiệp (Cty TNHH MTV may Nguyên Phụng Tình và Cty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp) vào ngày 30/9/2020.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, các doanh nghiệp đã phối hợp tốt với công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nội dung theo quy định và có nhiều điểm mới, như: Phát huy tốt mô hình hộp thư Công đoàn, đối thoại định kỳ, xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động… Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến hiện nay vẫn chưa tổ chức hội nghị người lao động.

Đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng quy chế dân chủ, công tác tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, các nội dung cần công khai cho người lao động biết… Đồng thời, các doanh nghiệp cần nghiên cứu, điều chỉnh các điều khoản của thỏa ước lao động tập thể khi Bộ luật lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc./.

Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm