null  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực thiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

 Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực thiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

Sáng ngày 31.12, Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực thiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

         Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Qua hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, hoạt động Công đoàn Huyện có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động được quan tâm, với 06 đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Liên đoàn Lao động Huyện ký kết với 06 doanh nghiệp, cơ sở về thực hiện chương trình phú lợi cho đoàn viên có gần 800 đoàn viên được hưởng lợi; hoạt động chăm lo Tết, Tháng Công nhân ngày càng thiết thực, với số tiền hỗ trợ, thăm hỏi cho đoàn viên với số tiền hơn 02 tỷ đồng. Từ đầu nhiệm ký đến nay đã hỗ trợ 12 căn nhà mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà; phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được thực hiện với nhiều mô hình, việc làm thiết thực, vận động làm cột cờ, phát quang các tuyến lộ, trồng cây xanh, hiến đất làm đường, công trình thắp sáng đường quê, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, truyền thông trên mạng xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao luôn được quan tâm, với 2.411 cuộc thu hút hơn 61 ngàn lượt đoàn viên và người lao động tham gia. Thành lập 07 công đoàn cơ cơ sở, trong đó có 05 công đoàn cơ sở doanh nghiệp (đạt 100% chỉ tiêu), kết nạp mới 791/150 đoàn viên (đạt 527,3% chỉ tiêu), nâng tổng số đến nay là 91 công đoàn cơ sở,  với 3.504 đoàn viên/3.975 công nhân, viên chức, lao động.  

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh đánh giá cao kết quả của Công đoàn Huyện thực hiện giữa nhiệm kỳ qua và hoạt động Công đoàn năm 2020, đồng mời mong muốn Công đoàn Huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn cơ sở, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Quan tâm, xây dựng, phát triển, nhân rộng các gương điển hình. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Dịp này, có 04 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; 01 tập thể và 03 cá nhận nhận Bằng khen Tổng Liên đoàn; 01 tập thể nhận cờ Thi đua Liên đoàn Lao động Tỉnh; 09 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen Liên đoàn Lao động Tỉnh; 03 tập thể, 16 cá nhận nhận Giấy khen Liên đoàn Lao động Huyện.

Lưu Hùng

Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân

Lãnh đạo LĐLĐ Tỉnh tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Tỉnh cho tập thể

Có thể bạn quan tâm