null LĐLĐ huyện Tam Nông: Phát triển đoàn viên đạt 169% chỉ tiêu

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

LĐLĐ huyện Tam Nông: Phát triển đoàn viên đạt 169% chỉ tiêu

Sáng 15.1, LĐLĐ huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong nửa nhiệm hoạt động, Công đoàn huyện Tam Nông đã có những đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là công tác Tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng như: Tư vấn trực tiếp, đối thoại, hộp thư điện tử, điện thoại, tài liệu tuyên truyền, hệ thống truyền thanh; hỗ trợ xây dựng mới 19 căn nhà, sửa chữa 05 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”...

Công tác xã hội ngày càng được phát huy với nhiều hoạt động: Chăm lo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em; đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19...

Công tác thông tin tuyên truyền qua các phương tiện ứng dụng Internet, mạng xã hội trong truyền tải thông tin và tương tác, chia sẻ trong hoạt động Công đoàn được duy trì và đổi mới nội dung, hình thức.

Trong nửa nhiệm kỳ phát triển mới 2.045/1.210 đoàn viên, đạt 169% chỉ tiêu tỉnh giao, thành lập mới 05/03 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đạt 167% chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay có 74 công đoàn cơ sở, 5.161 đoàn viên, tăng 1.105 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao những kết quả Công đoàn huyện đạt được trong năm 2020 và nửa nhiệm kỳ qua.

Để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong huyện phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động năng động, sáng tạo; phải thực hiện tốt chức năng quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động bằng những việc làm thiết thực; thường xuyên coi trọng, đổi mới công tác tuyên truyền tránh sự nhàm chán, phát huy tốt các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trong đoàn viên và người lao động...

Dịp này, có 10 tập thể, 38 cá nhân được Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2020.

LƯU HÙNG

Có thể bạn quan tâm